geschiedenis
Start Omhoog Laatste Nieuws Interesses Fotoalbum Favorieten Genealogie Zoeken


Literatuur

wordt aan gewerkt...

Tot ver in de Middeleeuwen lag het eigenlijke machtscentrum van Sint Michielsgestel niet in het centrum van het dorp, maar op de plaats waar nu nog de boerderij Out-Herlaer ligt. Op de plek van deze boerderij stond het kasteel van de Heren van Herlaer. Van het kasteel zelf zijn nog de kelders over, waarboven nu de boerderij staat.

De Heren van Herlaer heersten over de Hoge Heerlijkheid Herlaer, die een groot deel besloeg van het huidige Sint Michielsgestel. Daarnaast hadden zij ook elders bezittingen. De meeste Heren van Herlaer waren ook niet op het kasteel van Herlaer woonachtig, maar lieten het bestuur van de Heerlijkheid over aan door hen aangestelde functionarissen. 

De lijst van Heren en Vrouwen van Herlaer, tot ca. 1600, ziet er als volgt uit: 

 • Dirck, Heer van Herlaer, genoemd tijdens Godevart III, hertog van Brabant (1142-1190)
 • Petronella, Vrouwe van Herlaer, in charters van Postel, in 1227 en 1235
 • Dirk, Heer van Herlaer (en zijn broer Godevart) in 1243 en 1246, o.m. in een charter van de abdij van Berne
 • Dirck, Heer van Herlaer, in gezegelde oorkonden van 1269 en 1276
 • Dirck, Heer van Herlaer, en zijn zoon Art, in oorkonden circa 1280
 • Art, Heer van Herlaer, in een oorkonde van 1296
 • Diederick, Heer van Herlaer, in 1305 (in het Oorkondenboek van N.Br.)
 • Gerard van Loon, Heer van Herlaer, en zijn vrouw Aleyt, in 1306-1314
 • Gerard van Hoerne, Heer van Herlaer, 1314-1330, Heer van Perweys
              1. Johanna van Leuven-Gaesbeke, vrouwe van Baucignies
  XX           2. Ermgart van Kleef, Vrouwe van Cranenborg en Herlaer, 1330-1357
 • Diederick van Hoerne, Heer van Perweys, Cranenborg en Herlaer, 1351-1357
 • Diederick van Hoerne, Heer van Perweys en Herlaer, 1357-1380
  X             Kathelijn Berthout van Duffel
 • Willem van Hoerne, Heer van Duffel en Herlaer en zijn broer Henrick, Heer van Perweys
              Marie van Randerode, Vrouwe van Herlaer ca. 1420, als weduwe van Willem van Hoerne
 • Marie van Hoerne, Vrouwe van Herlaer, gravin van Marre, 1399-1433
 • Jan van Hoerne, Heer van Perweys en Herlaer, Duffel, Geel, etc., zoon van Henrick van Hoerne, Heer van Perweys
 • Henrick van Hoerne, Heer van Perweys en Herlaer
 • Liesbeth van Hoerne, oudste dochter van Perweys, Vrouwe van Herlaer, vrouw van Jan van Rotselaar
 • Jan van Merode, Heer tot Merode, Petershem, Oirschot en Herlaer
  X            Aleid van Hoerne, dochter van Perweys
 • Richard van Merode, Heer van Herlaer, etc. etc.
 • Henrick van Merode, Heer van Herlaer, etc. etc.
 • Johan van Merode, Heer van Herlaer, etc. etc.
 • Henrick van den Bergh
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 11 juni 2005.

2001-2005 Mari van Oorschot
U bent natuurlijk van harte welkom als u wilt reageren. Mijn e-mailadres is
mavoors@cs.com